ระบบ Student Care นวัตกรรมสุดล้ำ “AI Camera 2 IN 1”

ข่าว ประชาสัมพันธ์
📌📌เริ่มแล้ว ระบบ Student Care นวัตกรรมสุดล้ำ “AI Camera 2 IN 1”📌📌
👉ตรวจวัดอุณหภูมิและเช็กชื่อการมาโรงโรงเรียน ของนักเรียน และบุคลากรได้ในกล้องเดียวกัน
👉พร้อมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองและคุณครูแบบเรียลไทม์
👉เพื่อใช้เป็นช่องทางในการแจ้งเตือนและแจ้งข่าวสารระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง รวมทั้งครูและเจ้าหน้าที่
👉รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่งจะใช้งานได้ทั้งในส่วนของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
👉ครอบคลุมในเรื่องของ ฝ่ายกิจการนักเรียน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และรองรับการบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย
👉สามารถเติมเงินเข้าบัตรนักเรียน ซื้ออาหารโดยใช้บัตรสแกน และเช็คยอดเงินคงเหลือได้ ลดปัญหาการทำเงินหล่นหาย #สังคมไร้เงินสด
👉โดยผู้ปกครองสามารถดูข้อมูลต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ จึงเป็นเรื่องง่ายและสะดวกรวดเร็ว คุณครู ผู้ปกครอง นักเรียน สามารถเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดี
👉ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

ใส่ความเห็น