ถนอมราษฎร์บำรุงโรงเรียนดี24ชั่วโมง

ข่าว ประชาสัมพันธ์
อีกหนึ่งทางเลือกทักษะอาชีพของ นักเรียนพักนอนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ที่นักเรียนสามารถตัดผมกันเองได้ โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท โดยทางโรงเรียนเป็นผู้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ และเปิดสอนในรายวิชาสุนทรียภาพ “ช่างตัดผมชาย” เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ แสดงความสามารถ ตามความชอบ ความถนัด ลงมือปฏิบัติจริง สามารถนำไปประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง หาเลี้ยงชีพได้ในอนาคต
👉Active 100% เน้นเทคโนโลยี ทักษะดี มีงานทำ
 

ใส่ความเห็น