ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Student Messenger

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
เพื่อรับแจ้งข่าวสาร ต่อไปนี้
-รับการแจ้งเตือนเวลามาถึงโรงเรียน – กลับบ้าน – ขาดเรียน โดยอัตโนมัติ
-รับทราบการบ้านของนักเรียน ลดปัญหานักเรียนลืมทำการบ้าน
-รับทราบข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ทางโรงเรียนส่งผ่าน Mobile Application
-รับแจ้งข้อมูลความประพฤติของนักเรียน
-รับแจ้งผลการเรียน
-รับแจ้งข้อมูลสุขภาพ
-สามารถแจ้งลา ไปยังครูที่ปรึกษาผ่านทาง Mobile Application ได้
-สามารถอ่านบทความและสาระน่ารู้ต่างๆผ่าน ICON สาระน่ารู้บน Mobile Application ได้
-ติดต่อครูที่ปรึกษาได้ทันที
-ส่งพิกัดที่อยู่บ้านให้โรงเรียนทราบได้
-เพิ่มผู้ปกครองเพื่อรับแจ้งข้อมูลต่างๆ ได้ไม่จำกัด
 

ใส่ความเห็น