การฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหวัดตาก จัดการฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง รุ่นที่ 2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 110 คน โดยมี นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับนักเรียนได้ทราบว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเสียสละ ทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อให้พสกนิกรอยู่เย็นเป็นสุขและนักเรียนจักได้มีความเคารพรัก เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประชาชนชาวไทยตลอดไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น