การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นายศิริสัมพันธ์ มหัปประภาภิวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการ “การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตากและเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพมัธยมศึกษาตาก ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น