ประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2565 ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมประกวดระเบียบแถว Read More…

การฝึกอบรมตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ 2565

ด้วยกองบัญชาการตำรวจสันติบาล จังหวัดตาก จัดการฝึกRead More…

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่​ 1 ปีการศึกษา 2565

วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดปรRead More…

การปรับการเรียนรู้สู่สมรรถนะด้วยการจัดการเชิงรุก และการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาตามโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก

วันที่ 30-31 พฤษภาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยกาRead More…

โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาท นำสู่การปฏิบัติ โครงการดีๆจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

กิจกรรม การอบรมโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลRead More…