อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

ข่าว ประชาสัมพันธ์

       วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา โดยมี ดร.ชาลี ภักดี อาจารย์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา นางสาวยูริกา สิมะพรม ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านทรายทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อเสนอแนะให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ให้กับครู สามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และนวัตกรรมในการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน และสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาครูเข้าสู่การประเมินวิทยฐานะ ว.PA ได้ ณ​ ห้องโสตทัศนศึกษา”ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอม​ราษ​ฎร์บำรุง

ใส่ความเห็น