รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ข่าว ประชาสัมพันธ์

       ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนพักนอน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนักเรียนและผู้ปกครองพาบุตรหลานมารายงานตัว ตั้งแต่ช่วงเช้า ทางโรงเรียนได้ปฎิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนที่จะเข้าหอพักต้องมีการตรวจชุดตรวจ ATK และส่งผลให้เรียบร้อยก่อนเข้าหอพัก เพื่อความปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง

ใส่ความเห็น