คว้าแชมป์ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ อบจ.ตากคัพ ครั้งที่ 3

       นักเรียนห้องเรียนกีฬาโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง Read More…

รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

       ภาพบรรยากาศ การรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นRead More…

อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การออกแบบจัดการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาและการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา

       วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงRead More…