ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมกิจกรรมพิธีรับมอบศิษย์ และลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมกาสะลอง หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ใส่ความเห็น