การนิเทศติดตามโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 เมษายน 2565 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้รับการนิเทศติดตามโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐาน ใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนโดยได้ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ. ทั้ง 4 ด้าน โดยมี นายอนุสรณ์ เศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย และครูผู้รับผิดชอบ นำเสนอข้อมูลให้คณะกรรมการนิเทศติดตาม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องTR.Studio โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก

ใส่ความเห็น