สรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันจันทร์ ที่ 28 มีนาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม และประชุมก่อนปิดภาคเรียน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับครู ที่ไม่มีวันลา ตลอดภาคเรียนที่ 2/2564 ,มอบเกียรติบัตรการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้โปรแกรม PADLET และการตัดต่อคลิปวีดีโอด้วย สมาร์ทโฟน ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น