โครงการพัฒนาผู้บริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 -23 มีนาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เข้าร่วมโc ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผอ.สพม.ตาก นางสุภัทร เงินดี ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาจังหวัดตาก พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เรียนรู้นวัตกรรมทางการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ สามารถนำสถานศึกษาและพัฒนาผู้เรียนไปสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป ณ สพม.ฉะเชิงเทรา และ สพม.ชลบุรี ระยอง

 

ใส่ความเห็น