การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เป็นประธานในการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี นายกรธนา วีรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นางพัชนีย์ วิจารณ์พล, นางสาวสุรีย์พร เจ็ดกริช ครูโรงเรียนผดุงปัญญา ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และมีหัวหน้าฝ่ายบริหารงาน 4 ฝ่าย พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้ พร้อมทั้งได้รับแนวทางและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ไปพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป ณ ห้องโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น