เลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน
โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดให้มีการดำเนินการเลือกตั้งประธานนักเรียน คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 และทำการนับคะแนนผลการเลือกตั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย การทำงานเป็นหมู่คณะ ส่งเสริมภาวะการเป็นผู้นำ และเพื่อพัฒนาทางด้านความคิด รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในระบบประชาธิปไตย มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ ผลการเลือกตั้งประธานนักเรียน ได้แก่ นางสาวพรรณรัตน์
ภัครเจริญคุณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 พรรค กามินี ทางโรงเรียน
ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ขอให้นักเรียนมุ่งมั่นตั้งใจในการช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป
 

ใส่ความเห็น