เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน และระบบการจัดกิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา จังหวัดสุโขทัย เพื่อนำความรู้ที่ได้รับ มาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้นไป

ใส่ความเห็น