รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

รงเรียนถนนราษฎร์บำรุงได้รับรางวัลเหรียญเงิน สถานศึกษายอดเยี่ยม ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็กด้านบริหารจัดการ ในการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่น ที่ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ระดับภาคเหนือ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและขอชื่นชมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้โรงเรียนของเราได้รับรางวัลนี้

ใส่ความเห็น