มอบขนมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนหอพักที่กักตัว

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ พระสมชาย คุณากโร เลขานุการเจ้าคณะตำบลหัวเดียด พระชัยชนะ ชยานนฺโท (วัดปทุมคีรี) พร้อมด้วยศรัทธา พระชัชชัย นฎฺฐิฏฺโก (คันธะเนตร) รองเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระจตุพร จารุธมฺโม (จันทวิมล) พร้อมด้วยศรัทธาวัดโบสถ์ อ.บ้านตาก จ.ตาก และพระมนตรี รตนรํสี (พึ่งทองคำ) วัดคลองสัก ต.น้ำรึม อ.เมืองตาก จ.ตาก ที่มอบ ขนมและเครื่องดื่มให้กับนักเรียนหอพักที่กักตัว ขอขอบพระคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น