ประชุมและให้คำ แนะนำแผนเผชิญเหตุ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมประชุมหารือเพื่อหาแนวทางและวางมาตรการป้องกันโควิด-19 ภายในโรงเรียน โดยมี เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมและให้คำ แนะนำแผนเผชิญเหตุ หาแนวทางในการปฏิบัติของโรงเรียนร่วมกัน พร้อมชี้แจงสถานการณ์ เตรียมการตั้งรับ เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น