ประชุมชี้แจงโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนายั่งยืน (student Council from SDGs)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 มกราคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย นายอมรศักดิ์ ศรีวิรัตน์ และนางสาวพอตา เชียงทอง ครูผู้ดูแลกิจกรรมสภานักเรียนและ นางสาวดาวเรือง บัวชมพู ประธานสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการสภานักเรียนเพื่อการพัฒนายั่งยืน (student Council from SDGs) ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Meeting จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ใส่ความเห็น