นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ของผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

บรรยากาศ ของนักเรียนผู้ลงสมัครสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ได้มาแนะนำตัว นำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ประชาสัมพันธ์ หาเสียงของผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งประธานนักเรียน มีนักเรียนผู้เข้าสมัครรวม 4 พรรค โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานของการใช้เทคนิคในการพูดของแต่ละพรรค เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย วิถีการเป็นผู้นำ การทำงานเป็นหมู่คณะ และเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการสถานศึกษา

ใส่ความเห็น