ตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ที่มีความเสี่ยงสูง

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 จำนวน 2 ราย เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสในวงกว้าง โรงเรียนขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน on-site เป็นการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ on-lineโรงเรียนได้ทำการตรวจ ATK ให้กับนักเรียน ที่มีความเสี่ยงสูง บุคลากรในโรงเรียนทุกคน และกักตัวนักเรียนที่มีความเสี่ยงสูงเป็นเวลา 10 วัน พร้อมทั้งปฎิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

ใส่ความเห็น