การประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงขอแสดงความยินดีและชื่นชมคุณครูโรงเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงิน ในการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ Active Learning ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตามวิธีการและกระบวนการการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active learning จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก #ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้สืบไป

 

 

ใส่ความเห็น