การดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก พร้อมด้วยคณะทำงาน เข้าตรวจเยี่ยม ติดตาม การดำเนินงาน “พาน้องกลับมาเรียน” โดยมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย ทั้ง 4 ฝ่าย ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ดูแลระบบ DMC และตัวแทนครูที่ปรึกษา เข้าร่วมสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย “พาน้องกลับมาเรียน” ณ ห้องโสตทัศนศึกษา “ธารน้ำใจ” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น