เมนู #แกงเขียวหวานไก่ ของนักเรียนวิชาสุนทรียภาพอาหารและขนม หรือ Little Chef T.R.

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

เมนู #แกงเขียวหวานไก่ ของนักเรียนวิชาสุนทรียภาพอาหารและขนม หรือ Little Chef T.R. นักเรียนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การลองผิดลองถูก ได้ลงมือทำจริง ได้รู้จักวิธีการทำอาหาร การเลือกใช้วัตถุดิบ ได้ฝึกทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ สะอาด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยมีนักเรียน และคณะครูมาช่วยอุดหนุน #อร่อยแซ่บเด้อจ้า #เพราะการเรียนรู้ไม่ได้อยู่แค่ในห้องเรียน

 

ใส่ความเห็น