ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงทาสีรั้ว

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

#คืนความสดใส #ปรับปรุงสีรั้ว ชาวชมพู – ฟ้า สีประจำโรงเรียน💙💖 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงทาสีรั้ว เพื่อคืนความสดใส สร้างภูมิทัศน์สวยงาม ถือเป็นพลังความร่วมมือ ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์สร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสถานศึกษาสาธารณประโยชน์ ช่วยกันออกแรงอาสาพัฒนาขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนนะคะ ที่ช่วยสร้างภูมิทัศน์สวยงาม ให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากขึ้น

 

ใส่ความเห็น