รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทมัธยมขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ

ข่าว ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์ บำรุง รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง สถานศึกษายอดเยี่ยม
ประเภทมัธยมขนาดเล็ก ด้านการบริหารจัดการ การประกวดหน่วยงาน และผู้มีผลงานดีเด่น ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์
เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ. ( OBEC AWARDS) ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ขอขอบคุณคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และนักเรียนทุกคนนะคะ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ได้รับรางวัลนี้ ขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ต่อไปนะคะ

 

ใส่ความเห็น