ประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2564

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

28 ธันวาคม 2564 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม ครั้งที่ 11/2564 และ นายกรธนา วีรวัฒน์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติพบปะและอวยพรปีใหม่ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

ใส่ความเห็น