บรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มที่2

ข่าว ประชาสัมพันธ์

บรรยากาศการฉีดวัคซีนเข็มที่2 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 โดยทางโรงเรียนได้เตรียมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง มีจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด และมี นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง คณะครู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ร่วมให้การต้อนรับให้กำลังใจกับ นักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก

 

ใส่ความเห็น