ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศาลปู่ย่า ประจำโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

ข่าว จัดซื้อจัดจ้าง

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เจ้าที่ ศาลปู่ย่า ประจำโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ซึ่งถือปฏิบัติต่อเนื่องมาทุกเทอม เพื่อขอพร เป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลให้กับคณะครู นักเรียน ให้อยู่เย็นเป็นสุข ให้คลาดแคล้วจากอุบัติภัยใด ๆ

 

ใส่ความเห็น