ตรวจ ATK 100 %

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันอังคารที่ 4 มกราคม 2565 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฏร์บำรุง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน ร่วมตรวจ ATK 100 % ผลเป็นลบทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อยืนยันและสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ในการจัดการเรียนการสอน On Site วันแรก ของปี 2565 #เราจะสู้ไปด้วยกันนะคะ

 

ใส่ความเห็น