การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่1

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

การประชุมสภานักเรียน ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2564 เพื่อปรึกษาหารือ ชี้แจงการทำงาน และดำเนินกิจกรรมต่างๆ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก

 

ใส่ความเห็น