ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยม เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ร่วมกับกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก และสาธารณสุขจังหวัดตาก เพื่อแนะนำแนวทาง การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเน้นการรักษามาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ณ ห้องเรียนภาษาเมียนมา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง

 

 

ใส่ความเห็น