ผู้ปกครองมาส่งนักเรียนพักนอนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 22564

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

ภาพบรรยากาศ นักเรียนพักนอนโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ที่ผู้ปกครองมาส่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 22564 โดยทางโรงเรียนได้เตรียมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครอง มีจุดคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 อย่างเคร่งครัด นักเรียนทุกคนจะต้องเขียนไทม์ไลน์ ให้ชัดเจน ผู้ปกครองเขียนความประสงค์ยินยอมฉีดวัคซีน และมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาสอนวิธีการตรวจ ATK ให้กับคณะครูและนักเรียนพักนอนทุกคน ผลเป็น -100% เพื่อรอรับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 และเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนออนไซด์ต่อไป ทางโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ขอขอบคุณ ศูนย์อนามัยที่2 พิษณุโลก กรมอนามัยสาธารณสุขเมืองตาก และอสม. ที่เข้ามาตรวจความพร้อมและมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดให้กับนักเรียน ขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่เข้ามาช่วยดูแลและให้คำแนะนำทางโรงเรียน

https://www.facebook.com/watch/?v=969608170568126&ref=sharing

 

ใส่ความเห็น