ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 9/2564

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ให้เกียรติเป็นประธาน การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 9/2564 และบรรยายพิเศษโดยให้แนวคิดในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา (ธารน้ำใจ) โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง

 

ใส่ความเห็น