ต้อนรับ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ให้การต้อนรับ ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก”ประชาวิทยาคาร” พร้อมคณะ เข้าศึกษาดูงาน งานวิชาการ หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน และห้อง TR.Studio การใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ การผลิตสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง และการจัดการการเรียนการสอนด้านอาชีพ ณ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จ.ตาก

 

 

ใส่ความเห็น