การอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการตามการพัฒนางานตามข้อตกลง PA

ข่าว กิจกรรมโรงเรียน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำโดยนายอนุสรณ์ เสระศาสตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการออกแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการตามการพัฒนางานตามข้อตกลง PA โดยมี ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก ดร. อนุศร หงษ์ขุนทด ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา เป็นวิทยากร ในการบรรยายและให้ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของครูและการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอดสด ผ่าน facebook เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุม “โสตทัศนศึกษา” โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
รับชมย้อนหลังได้ทาง
https://fb.watch/9mR0y5ovNb/

 

 

ใส่ความเห็น