โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงขอแสดงความยินดี

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงขอแสดงความยินดีกับ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพม.ตาก
และ นายวัลลภ เอี่ยมมะ รอง ผอ.สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม.ตาก
ตามมติที่ประชุม ก.ค.ศ. ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564
ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ใส่ความเห็น