ออนไลน์ 100%

ข่าว ประชาสัมพันธ์
?เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100%
เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนพักนอน และอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง จึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning ที่โรงเรียนจัดทำไว้ นักเรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ดูย้อนหลัง ทบทวนบทเรียน และตามงานย้อนหลังได้
?หากสถานการณ์ดีขึ้นทางโรงเรียนจะเปิดเรียนในรูปแบบ on-site ในวันที่ 1 ก.ค.2564
✅?ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะ เราจะสู้ไปด้วยกัน ✌️

ใส่ความเห็น