รับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานตัวนักเรียนพักนอน ของหอพักหญิง หอพักชาย และหอพักนักกีฬา ภายใต้การป้องกัน และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทั้งนี้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือไม่สะดวกในการเดินทาง สามารถยื่นเอกสารรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ของโรงเรียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน และผู้ปกครองอีกด้วย

ใส่ความเห็น