ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จำนวน 4 คน ได้แก่ นางสาวธีราพร รอดคุ้ม นางสาวปานชีวา พรมบุญชู โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา นายปรีชา รุ่งคีรี โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ และนายชินดนัย แซ่มี โปรแกรมวิชาพลศึกษา ทางโรงเรียนยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษา เข้าสู่ครอบครัว ถ.ร. ขอให้ ที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางการเป็นครูที่ดี สามารถเรียนรู้ ได้ประสบการณ์ใหม่ๆ นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การใช้ชีวิตและช่วยกันพัฒนาโรงเรียนต่อไป

ใส่ความเห็น