ประจำเดือนมิถุนายน

ข่าว ประชาสัมพันธ์
วันที่ 11 มิถุนายน 2564 ดร.มนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมด้วย
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เข้าร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน เพื่อปรึกษาหารือ เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียน การสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเตรียมความพร้อมในการมอบตัว รายงานตัวของนักเรียนชั้น ม. 1 ม.4 และผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร
ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง
 

ใส่ความเห็น