ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ข่าว ประชาสัมพันธ์
ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง นำคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 22 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในสถานศึกษา และสร้างความเชื่อมั่นในการส่งบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษา เป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคโควิด 19
ณ โรงพยาบาลตากสินมหาราช
 

ใส่ความเห็น