📢📢เริ่มเรียนออนไลน์ 1 มิถุนายน นี้นะคะ📢📢

ข่าว ประชาสัมพันธ์
📢📢เริ่มเรียนออนไลน์ 1 มิถุนายน นี้นะคะ📢📢📌เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค -19 โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง ได้จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ ในระบบ E- Learning ที่โรงเรียนสร้างขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อการสอน ครูผู้สอนจัดทำขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกเป็นหนึ่งทางเลือกที่สำคัญทางการศึกษา มีการวัดผล ประเมินผล ในบทเรียนของเรา ทำให้นักเรียนสามารถเข้าเรียนที่ไหนก็ได้ เวลาไหนก็ได้ สามารถทบทวนเนื้อหาได้ ซึ่งตอบโจทย์มากๆกับสถานการณ์ปัจจุบัน
📌รหัสเข้าเรียนออนไลน์ติดต่อได้ที่ครูที่ปรึกษา
📌หากนักเรียนมีข้อสงสัย หรือพบปัญหาติดต่อได้ที่ครูที่ปรึกษา หรือ โทร 055-511762
 

ใส่ความเห็น