? ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ?

ข่าว ประชาสัมพันธ์

? ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ?
?️?️?️รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4?️?️?️
?สามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องธุรการ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
? สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2564
?สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาสมัครด้วยตนเองสามารถสมัครออนไลน์ ได้ที่ลิงค์ ด้านล่าง

?ประสบปัญหาในการสมัครผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อ/สมัครได้ที่ โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง โทร 055-511762 หรือติดต่อธุรการ โทร 086-0595143
??เอกสาร/หลักฐานการสมัคร ??
-รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
-ใบรับรองผลการเรียน
-เอกสารแสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
-สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/บิดา/มารดา
-สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน (กรณีที่นักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)

ใส่ความเห็น