วิชาสุนทรียภาพ “ช่างตัดผมชาย”

ข่าว ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุงของเราไม่ได้เสริมแต่ทักษะทางด้านวิชาการแต่ยังฝึกให้นักเรียนได้มีความรู้ความสามารถเน้นด้านอาชีพ เพื่อให้นักเรียนไปต่อยอดในการสร้างอาชีพได้ในอนาคต เช่นเดียวกับรายวิชาสุนทรียภาพ “ช่างตัดผมชาย” ได้จัดกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active learning ที่เน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง ในสถานการณ์จริง สามารถนำไปใช้ได้จริง โดยการต่อยอดเมื่อจบการศึกษาได้ มีการเชิญวิทยากร ที่มีความรู้ความชำนาญและความสามารถที่จำเป็นสำหรับช่างตัดผมชาย และยังเป็นวิทยากรที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการตัดผมชายทำให้นักเรียน ได้มีความรู้ความสามารถที่จะไปปรับใช้ได้ในอนาคต #ไม่จำเป็นต้องเรียนเก่งขอแค่เพียงนักเรียนมีความรู้ #มีอาชีพ #มีงานทำได้ในอนาคตก็พอแล้ว ?
#นักเรียนคนใดสนใจอยากเรียนช่างตัดผมสมัครเลย
#รับสมัครนักเรียนที่สนใจ เรียนฟรี…!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่เว้นวันหยุดราชการ โทร 055-511762
? ถ่าย/ตัดต่อ :ครูธีรวัต เอี่ยมมา
:ทีมงานห้องเรียนนวัตกรรมดิจิทัล

ใส่ความเห็น