โรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ดร.มนตรี ใยระย้า ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้มด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นายวิเชษ เย็นฉ่ำ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม พร้อมด้วยนายสมคิด พาวงศ์ นางสาวสุนันทา รัตนหิรัญวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู เข้าศึกษาดูงานการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ และการผลิตสื่อการเรียนการสอนของโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง จังหวัดตาก
??ภาพ : ปชส.โรงเรียนพบพระวิทยาคม??

 

ใส่ความเห็น