ร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก)

ข่าว ประชาสัมพันธ์

วัน พุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.มนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) โดยมี นายพงษ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพียง โดยมีนายภูธนภัส พุ่มไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่ราชกิจานุเบกษา
ได้เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ วันที่ 28 มกราคม พุทธศักราช 2564เพื่อให้การบริหารและจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษามีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ สพม.ตาก
ข่าว : นางสาวพอตา เชียงทอง

 

ใส่ความเห็น