ช่วยงานในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก

ข่าว ประชาสัมพันธ์

อีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ของนักเรียนห้องเรียนเตรียมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Pre-Computer Engineering) ที่ได้มีโอกาสไปช่วยงานในการติดตั้งอินเทอร์เน็ต และติดตั้งคอมพิวเตอร์ ให้กับ #สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก (สพม.ตาก) ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรง ได้ลงมือปฎิบัติจริง สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ มีความเสียสละ เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ไม่ได้จากห้องเรียน นักเรียนกลุ่มนี้มีความสนใจทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มีเป้าหมายที่จะนำความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตและศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จึงมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทำตามความฝันและความถนัดของตนเอง ขยันและอดทน รับผิดชอบในหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ทางโรงเรียนขอขอบคุณ #คุณธานินทร์ พนาสนธิ์ และ #ครูอัครพล อิ่มเอียม ที่เป็นครู ช่วยฝึก ช่วยสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะและลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จนเกิดเป็นประสบการณ์และความชำนาญ สามารถแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์จริงได้ โดยที่ผ่านมา นักเรียนกลุ่มนี้ได้เข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ วิเคราะห์/ติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ซึ่งก็ได้รับรางวัลและคำชื่นชมมาโดยตลอด ถือเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนที่นักเรียนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาและสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้

 

ใส่ความเห็น