นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน

ข่าว ประชาสัมพันธ์
ดร.สิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 และคณะ นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยรูปแบบ นิเทศทางไกล โดยใช้ google meet โดยมี ดร.มนตรี ใยระย้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุงพร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 ฝ่าย เข้ารับการนิเทศ
ณ ห้องถ่ายทอดสด TR.สตูดิโอ โรงเรียนถนอมราษฎร์บํารุง

ใส่ความเห็น